செவ்வாய், 19 ஜூலை, 2011

குழந்தைகள்....!Ponijao lives in Namibia with her family, including her parents and eight older brothers and sisters. Ponijao's family is part of the Himba tribe, and lives in a small village with other families


Mari lives with her mother and father in Shibuya, a busy metropolitan area within Tokyo, at the center of all of the city's noise and excitement. Mari is an only child and lives a contemporary urban lifestyle.

Born in Mongolia, Bayarjargal, usually called "Bayar" for short, lives with his mother, father, and older brother Delgerjargal ("Degi") on their small family farm.


Hattie lives in San Francisco, born to very ecological, "green" parents. Both of Hattie's parents are equally involved in her day-to-day life, fixing her meals, taking here to play groups, and spending time with her around the house.


சமீபத்தில் நான் மிகவும் ரசித்த காணொளிகளில், இன்று நீங்கள்

காணப்போகும் 'Babies' என்ற காணொளியும் ஒன்று. இந்தப் படம் 

உலகின் வெவ்வேறு மூலைகளில் பிறந்த நன்கு குழந்தைகளின் 

ஒருவருட வாழ்கையை, அழகாக காண்பிக்கிறது. நவீன விஞ்ஞான 

வளர்ச்சிப்பெற்ற அமெரிக்கா மற்றும் ஜப்பானில் பிறந்த குழந்தைகள் 

இரண்டு.... கொஞ்சம் சுமாரான வளர்ச்சிப்பெற்ற மங்கோலியாவில் 

ஒன்று... எந்தவித முன்னேற்றமும் காணாத ஆப்ரிக்காவின் 

நமிபியாவில் ஒன்றும் ... என நான்கு குழந்தைகளைச் சுற்றி 

சுழல்கிறது இந்தப் படம். உலகில் எங்குப் பிறந்தாலும் குழந்தைகள் 

குழந்தைகளே! அவைகள் எவ்வளவு சுலபமாக தங்களின் 

சூழ்நிலைக்கேற்றவாறு தங்களைத் உருவாக்கிக்கொள்ளுகின்றன ! 

இப்படித்தானே நாம் செய்யும் தீய செயல்களையும், ஜாதி, மத, இன 

வெறிகளையும், முட்டாள்தனமான மூட நம்பிக்கைகளையும் கண்டு, 

நம்மைவிட ஒருப்படி மேலே செல்லக்கூடும் என்பது ஒரு எச்சரிக்கை! 

பாவம் அவைகள்! பெற்றோரும் சமுதாயமும் செய்யும் தவறுக்கு 

பலியாகும் செல்வங்கள்!


இந்தப் படத்தைப் பாருங்கள், பலக்காட்சிகள் உங்களை அறியாமல் 

புன்னகைக்க வைக்கும்! ஏற்கனவே பிள்ளைப்பெற்றவர்களை பழைய 

நாட்களுக்கு அழைத்துச் செல்லும். இன்னும் பிள்ளைச்செல்வம் 

இல்லாதவர்களை சீக்கிரம் பெற்றுக்கொள்ள ஊக்குவிக்கும்!  என்னைக் 

கவர்ந்த இந்தப்படம் உங்களையும் நிச்சயமாகக் கவரும் என்பது 

நிச்சயம்! 

இந்தப் படத்தின் வலைத்தளம் இங்கே....


முன்னோட்டம்...
முழுப்படம்....
கருத்துகள் இல்லை: