புதன், 3 ஆகஸ்ட், 2011

அறிவியலின் கதை [3] - 'நாம் எப்படி இங்கு வந்தோம்?'
சென்றப் பதிவுகள் ....

பொதுவாகவே மனித இனம் எப்படித் தோன்றியது என்றக் கேள்வி வரும்போது, கூடவே பிரச்சனைகளும் வந்துவிடும். அவரவர்க்கு தனிப்பட்டக் கருத்துக்கள் இருக்கவேச் செய்யும். அது முக்கியமாகவும், பெரும்பாலாகவும்  மதம் சார்ந்தவையாகவே இருக்கும் எனபது நிச்சயம். அவற்றில் தலைடுவதல்ல இந்தகாணொளியைப்  பகிர்வதன் நோக்கம்.

அறிவியலின் கதையைக் கூறும்போது, இந்தக் கேள்வியும் அதற்கான பதிலைத் தேடும் பிபிசி, இப்படி ஒரு வித்தியாசமானக் கோணத்தில், அருமையான காணொளியைப் படைத்துள்ளது! வாங்க... பார்க்கலாம்...  

கருத்துகள் இல்லை: