செவ்வாய், 9 ஆகஸ்ட், 2011

அறிவியலின் கதை[4]: 'அளவில்லா ஆற்றல் பெற முடியுமா?'


மறுபடியும் Dr. மோஸ்லி நம்மை அறிவியலின் முக்கியமான தளத்தின் வரலாற்றுக்கு அழைத்துச் செல்கிறார். Power / Energy எனப்படும் சக்தி / ஆற்றல் எப்படி நம்மால் காற்று, நீர், மற்றும் அணுவில்லிருந்துக்கூட அறுவடைச் செய்யப்படுகிறது என்பதன் வரலாற்றைக் கூறும் காணொளி இது. முதலில் தனிப்பட்ட மனிதர்களால், பணம் பண்ணுவதற்காக தொடங்கப்பட்ட ஆற்றல் தேடல், அறிவியலின் மிக முக்கியமான பகுதியாக மாறி, இயற்கையின் அடிப்படை விதிகளையே தேடுவதற்கான பாதையாக மாறிப்போனது. இந்தத் தேடல்தான், தற்கால அறிவியலின் மகா சமன்பாடான  e=mc2 ஐ நமக்கு அளித்தது. இதுப்போன்ற பல சுவாரசியமான தகவல்களை கொண்டுள்ள இந்தக் காணொளியைக் காணலாம் வாங்க....

2 கருத்துகள்:

Seshadri சொன்னது…

Excellent Blog.

can you provide your mail id

to me al.seshoo@gmail.com

Seshadri/Dubai.

Seshadri சொன்னது…

Excellent Blog

Can you provide your mail id to me

al.seshoo@gmail.com

Seshadri/Dubai.