ஞாயிறு, 14 ஆகஸ்ட், 2011

அறிவியலின் கதை[5] : உயிரின் ரகசியம்...முந்தையப் பதிவுகள்....

அறிவியலின் கதை [1] -  'அங்கே என்ன உள்ளது?'

அறிவியலின் கதை [2] -  'இந்த உலகம் எதனால் உருவானது?'

அறிவியலின் கதை [3] - 'நாம் எப்படி இங்கு வந்தோம்?'

அறிவியலின் கதை[4]: 'அளவில்லா ஆற்றல் பெற முடியுமா?'


Dr.மோஸ்லே அறிவியலின் கதையைக் கூறும்போது மிகவும் சிக்கலான உடற்க்கூறைக்கொண்ட மனித உடலை கொண்டு உயிரின் ரகசியத்தை ஆராய முற்படுகிறார். இந்தக் கதை பண்டைய ரோமாபுரியில் கிளேடியேட்டர்கள் என்று அழைக்கப்பட்ட வீரர்களின் உயிரைக் காப்பாற்றுவதிலிருந்து தொடங்கி, டாவின்சியின் கொடூர ஆனால் ஏறக்குறைய சரியான உடற்க்கூறுப் படங்களில் வலம்வந்து, மின்சாரத்தின் 'உயிர் ஆற்றல்' என்ற கருத்தையும், உடலின் அடிப்படைக் கூறான 'செல்'லில் நுண்னுலகில் புகுந்து, எப்படி அணுகுண்டுகள், மிகவும் சிக்கலான 'டிஏன்ஏ' என்ற மரபணுவின் புதிரை விடுவிக்க ஒரு காரணக்கர்த்தாவாக விளங்கியது என்பதுவரை விவரிக்கிறது. மிகவும் சுவாரசியமானக் காணொளி, வாங்க பார்க்கலாம்.... 


கருத்துகள் இல்லை: